Arts

Photo: Courtesy of Ottawa Citizen, via YouTube.